#Sever 1#Sever 2
Ngọt ngào và khó cưỡng của con riêng làm cha sung sướng

Ngọt ngào và khó cưỡng của con riêng làm cha sung sướng

0 0 votes

Nội dung phim

Con riêng là vẫn đề khó giải quyết nhất của một người cha, con không phải con mình mà nó cũng là con mình hay chính xác hơn là con của vợ nên nhiều khi con gái ngon ngọt quá làm cha khó cưỡng nhưng lại không giám làm tình vì sợ làm con có bậu hay lộ ra với vợ sẽ anh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này cũng như tương lai của con gái, nhưng rồi không cưỡng lại được với vẻ ngoài của con thì chuyện gì rồi cũng phải sảy ra, cha sung sướng khi được con gái riêng giúp làm tình như hai vợ chồng mà vợ chồng thì làm tình nó mãnh liệt lắm.

Diễn viên tham gia phim

N/A